2010-09-07T16:47:49+00:00

Burrito spices
Utensils
IngredientQuantityMeasureComments
flour - white (organic)1Tbs 15ml
Paprika1Tbs 15ml
garlic0.25tsp 5mlgarlic powder
onion2tsp 5mlonion powder
Cumin (ground)1tsp 5ml
Oregano1tsp 5mldried
pepper black1tsp 5mlground
Cayenne Pepper0.25tsp 5ml
salt0.75tsp 5ml

Share